Behandlingar

Akupunktur

Klassisk kinesisk Akupunktur

Klassisk Kinesisk akupunktur står för hela det förfaringssätt med tung och pulsdiagnostik, kunskap om akupunkturpunkterna och dess funktioner, människans fysiologi, orsak till sjukdomar och behandling som kineserna utvecklat under årtusenden. Det bygger också på kunsskapen om det sk meridiansystemet, akupunkturpunkterna och viktigast hur man diagnosticerar för att kunna välja vilka punkter som är lämpliga att använda för varje enskild individ.
Vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften qi som störd. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde av qi uppnås vilket återställer hälsan eller lindrar sjukdom. Med akupunktur enligt klassisk kinesisk medicin behandlas en stor mängd sjukdomar samt ges i förebyggande och som friskvårdande behandling.

Vid akupunkturbehandling kombinerar jag vid behov med kinesisk massage, kometstensmassage, moxa, koppning samt ofta kompletterar jag behandlingen via öronen där du får frön som fästs på utvalda terapeutiska punkter, som du själv får trycka på dagligen upp till en vecka för att hjälpa dig själv. Rådgivning om vad du själv kan göra ges också.

Jag är medlem i svenska akupunktur- förbundet.

Moxibustion (moxa)

Moxa är stark behandlingsmetod som har ett brett användningsområde. Det innebär att man använder örten gråbo i torkad form vanligtvis hårt packad i stavar eller som koner. Dessa tänder man å så att de glöder och ger en mycket djupgående värme in i kroppen.
Man applicerar det på akupunkturpunkter eller ett område för att nå en specifik effekt beroende på vilka punkter och hur man använder moxan.

Jag använder moxa bl.a. vid smärttillstånd tex hälsporre, för att stärka energin vid svaghet, för att värma lokalt eller allmänt öka värmen i kroppen,stimulera cirkulationen i hjärnan, ta bort kyla m.m.


Öronakupunktur

På våra öron finns det punkter och områden för hela kroppen som kan användas både diagnostiskt och terapeutiskt för att påverka kroppen.
Jag använder nålar eller små frön som jag tejpar fast med en liten bit av hudvänlig tejp. Fröna får då sitta kvar upp till ca 5 dagar för att du själv ska kunna trycka på fröna för att påverka punkterna dagligen.
Detta använder jag ofta som ett kompliment till annan behandling.

Kinesisk massageTuina

Tuina är en massageform som bygger på den kinesiska medicinens kunskaper om akupressurpunkter, muskler och leder, kiropraktik och de inre organens fysiologi.Det är mer en behandlingsform än avslappnande massage.

Jag har studerat Tuina dels i Kina på Beijing University of traditional chinese medicine och dels för Grand-master Fan Xiulan som också lärt mig tuina som bygger på qigong.

En speciell form av behandling jag ger är Qi tuina, där jag spontant och intutivt låter mina händer arbeta där det behövs: muskler,leder, akupunkturpunkter etc vilket är helt beroende på den människa jag behandlar och dennes individuella behov. Denna form av behandling är mycket djupgående och balanserande både fysiskt och själsligt.

Kometstens massage(Bianshi tuina)

Kometstensmassagen kan upplevas som mycket behaglig, och framför allt så ger den mycket djupgående hälsoeffekter: vid kroniska problem, smärta, inflammatoriska tillstånd ger behandlingen mycket bra resultat samt i förebyggande och allmänhälsostärkande syfte.

Kometstenen(Bianstone) jag använder kommer från ett berg i Kina där en komet slog ned och sammansmälte med berget. Stenen i sig har infraröd strålning och frekvenser i ultraljudsområdet. Speciellt de högre kvalitet av stenar jag använder har en mera högfrekvent utstrålning och ger starkare effekt som tränge djupare in i kroppen än billgare kvaliteter av denna stenen.

Stenen värms upp innnan behandling och utförs med olja för att stenen ska kunna glida och inte skada huden.

Koppning

koppning är en gammal behandlingsmetod som förekommer i olika kulturer.

man använder koppar av glas, plast, bambu etc där man skapar ett vakuum med eld eller en pump. På så sätt sugs huden och vävnader upp i koppen. Effekten blir att huden och kärlen vidgas, vilket ökar den lokala cirkulationen, får bort spänningar och lokala stagnationer. Det hjälper också att cirkulera bort gifter i vävnaderna.

Koppning är mycket användbart vid stelhet och ont m.m.

Tidsbokning

Om du har frågor om behandlingar så går det bra att ringa eller maila.

Boka tid